خدمات

اشتراک رایگان

  با ثبت نام در سایت دیابتوس و عضویت در آن شما می توانید:

  - پرونده الکترونیکی پزشکی خود را ایجاد نمایید.

  - سوابق پزشکی خود را به صورت دقیق ثبت کنید.

  - آزمایشات خود را در سیستم هوشمند تحلیل آزمایشات دیابتوس وارد کرده و بررسی نمایید.

  - داروهای مصرفی را به همراه دوز و زمان مصرف در سیستم ذخیره کنید.

  - از سیستم یادآور زمان آزمایشات دوره ای بهره مند شوید.

  - با وجود ربات هوشمند و برنامه ریزی شده دیابتوس از هشدارها و اعلانات به موقع مطلع شوید.

  - از همایش ها و کلاس های آموزشی دیابت اطلاع پیدا کنید.

 

اشتراک اختصاصی

  علاوه بر اینکه از تمامی امکانات اشتراک رایگان بهره مند خواهید شد، می توانید:

  - از مشاور اختصاص یافته به خودتان که هر لحظه در کنار شما هستند، مشاوره بگیرید.

  - از رژیم غذایی اختصاصی و به روز متناسب با وضعیت فعلی خود توسط متخصصین تغذیه دیابتوس استفاده نمایید.

  - با پزشک خود به صورت آنلاین ارتباط داشته باشید، گفتگو کنید و در هر لحظه سوالات خود را از او بپرسید.

 

انواع اشتراک اختصاصی

 - یـــک ماهـه:      45.000     تومان

 - ســـه ماهـه:      80.000     تومان

 - شش ماهه:      150.000    تومان

 - یـک ســـالـه:      290.000    تومان