تیم دیابتوس

دیابتوس دوست و همراه همیشه در دسترس خانواده دیابتی ها، که ماموریت آن ارائه خدمات جهت تسهیل وکنترل بیماری دیابت توسط خود بیمار است.
چشم انداز ما قرار دادن یک جعبه ابزار پزشکی در کنار پزشک اصلی شما است که به راحتی قابل دسترس باشد و استفاده از آن مقرون به صرفه در هر جای دنیا است.
استفاده از دیابتوس بیمه کردن خودتان در مقابله با دیابت است