چرا دیابتوس

دیابت بیماری خاصی است، یک بیماری مزمن که از زمان ایجاد تا آخر عمر با فرد باقی می‌ماند و برای کنترل و درمان آن باید هر روز اقدامات متعددی را انجام داد. تحت نظر پزشکان بودن، استفاده منظم وبه موقع و به اندازه داروها، داشتن رژیم غذایی مناسب و فعالیت جسمانی به اندازه کافی میتوانند در روند کنترل بیماری موثر باشد، در این میان نکته کلیدی این است که فرد دیابتی برای کنترل بیماری خودش نقش بسیار مهمی دارد و تمام این اقدامات باید توسط فرد انجام شود.

این یعنی فرد نیازمند داشتن آگاهی و اطلاعات مناسب از بیماری خود است و طبیعی است که به یک سیستم حمایتی و آموزشی هم احتیاج داشته باشد.
دیابت بیماری است که نباید به تنهایی با آن جنگید، به همین دلیل است که دیابتوس شکل گرفته است تا مشاور و دوست و همراه بیماران دیابتی باشد.
 

دیابتوس دوست و همراه همیشه در دسترس خانواده دیابتی ها، که ماموریت آن ارائه خدمات جهت تسهیل وکنترل بیماری دیابت توسط خود بیمار است.
چشم انداز ما قرار دادن یک جعبه ابزار پزشکی در کنار پزشک اصلی شما است که به راحتی قابل دسترس باشد و استفاده از آن مقرون به صرفه در هر جای دنیا است.
استفاده از دیابتوس بیمه کردن خودتان در مقابله با دیابت است