جستجوی اخبار :
سالی 20 هزار افغان به دلیل دیابت می‌میرند
سالی 20 هزار افغان به دلیل دیابت می‌میرند

همزمان با بزرگداشت از روز جهانی مبارزه با بیماری شکر (دیابت)، وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش ...

مشاهده