جدیدترین آمار کرونا در ایران

جدیدترین آمار کرونا در ایران

جدیدترین آمار کرونا در ایران تا تاریخ 98/12/06 

 ۱۳ استان کشور تا ظهر ، سه‌شنبه ششم اسفند ماه،‌درگیر با ویروس کرونا هستند.

 

استان های درگیر 13 استان 

مبتلایان 95 نفر 

فوتی ها 15 نفر

بهبودیافتگان 24 نفر

منبع :ایرنا