دکتر سعيد کلباسی

دکتر سعيد کلباسی

فوق تخصص غدد

توضیحات

دکتر سعید کلباسی
متولد 1345/5/6 تحصیل کرده سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان و رتبه 9 کنکور سراسری سال 1362 میباشد
ایشان فارغ  التحصیل پزشکی عمومی (10% اول سال 1370 علوم پزشکی تهران) و رتبه  بورد تحقیق داخلی 1373 بیمارستان دکتر شریعتی تهران هستند
فلوشیپ دیابت دانشگاه اصفهان (1381 - 1380)
فوق تخصص غدد و متابلیسم (رتبه دوم شهید بهشتی)
فلوشیپ پمپ انسولین و CGMS (اسلوونی و لبنان)

مدارک