مدیریت و درمان بیماری دیابت -قسمت اول
مدیریت و درمان بیماری دیابت -قسمت اول

ویدئو آموزشی مدیریت و درمان بیماری دیابت و تغییر نگرش در مورد این بیماری توسط دکتر داوود عباسی دیابتولوژیست

مشاهده
نقش آموزش در کنترل دیابت - قسمت سوم
نقش آموزش در کنترل دیابت - قسمت سوم

ویدئو آموزشی نقش آموزش در کنترل دیابت توسط دکتر مهیار خسروشاهی دیابتولوژیست

مشاهده
نقش آموزش در کنترل دیابت - قسمت دوم
نقش آموزش در کنترل دیابت - قسمت دوم

مصاحبه کلینیک آنلاین دیابت "دیابتوس" با آقای دکتر مهیار خسروشاهی در خصوص نقش آموزش در کنترل دیابت

مشاهده
صحبت های دکتر میرفتاحی در خصوص تغذیه دیابتی ها - قسمت دوم
صحبت های دکتر میرفتاحی در خصوص تغذیه دیابتی ها - قسمت دوم

مناسب ترین تغذیه دیابتی ها جهت جلوگیری از چاقی

مشاهده