اهمیت آموزش در دیابت

اهمیت آموزش در دیابت

دیابت یک بیماری مزمن مهم است و به دلیل ویژگی‌های خاص آن فرد هم باید در درمان بیماری خود سهیم باشد. یعنی این بیماری کاملا خودمراقبتی را می‌طلبد. یعنی یک فرد مبتلا به دیابت باید آموزش بگیرد تا بتواند دیابت خود را در شرایط مختلف کنترل کند و بیاموزد که چگونه از خود مراقبت کند که دچار عوارض مختلف دیابت نشود. این شیوه خودمراقبتی نیازمند آموزش است. این مساله موضوعی پذیرفته شده در سرتاسر جهان است و در همه جهان بر موضوع آموزش برای بیماران دیابتی توجه ویژه می‌شود. البته طبیعی است که برای این آموزش‌ها باید افرادی دارای معلومات و تجربه کافی را به کار گرفت.


آسیب اعصاب یا نوروپاتی چیست؟
از سه سالگی دیابت داشت و حالا هم ورزشکار است و هم جوان موفق
همه چیزهایی که باید در چمدان شما باشد
توصیه های مهم و کاربردی برای چشم دیابتی